Oud papier

Onze vereniging haalt Oud Papier op in Middenmeer in de even weken op dinsdagavond. We verzamelen om 18.15 uur bij de Eme Kadijkzaal, op de Sportlaan.

Schema

Op het schema voor de komende periode staan de volgende families:

* Het schema voor seizoen 2018/2019 volgt zo spoedig mogelijk.

Bent u verhinderd, dan dient u zelf een vervanger te zoeken en aan de coördinator door te geven wie u vervangt (naam en telefoonnummer).
Voor afkopen staat een bedrag van € 50,-.
Heeft u een herinnering gehad van uw oud papierdienst en de betreffende avond staat u niet om 18.15 uur klaar bij de gymzaal dan brengen wij u € 50,- in rekening.