Oud papier

Onze vereniging haalt Oud Papier op in Middenmeer in de even weken op dinsdagavond. We verzamelen om 18.15 uur bij de Eme Kadijkzaal, op de Sportlaan.

Schema

U ontvangt via de mail het ophaalschema.

Bent u verhinderd op de datum dat u ingepland staat in het ophaalschema, dan dient u zelf een vervanger te zoeken en aan de coördinator door te geven wie u vervangt (naam en telefoonnummer).
Voor afkopen staat een bedrag van € 50,-.
Heeft u een herinnering gehad van uw oud papierdienst en de betreffende avond staat u niet om 18.15 uur klaar bij de gymzaal dan brengen wij u € 75,- in rekening.