Statuten

Reglement keurturnen

Missie en Visie

Contributie

De verschuldigde contributie wordt in 5 tweemaandelijkse perioden geïnd. De contributie wordt begin januari, maart, mei, september en november van uw rekening afgeschreven. In de maanden juli/augustus wordt geen contributie geïnd.
Afmelden als lid schriftelijk bij de ledenadministratie/penningmeester. Dit kan minimaal een halve maand voor de nieuwe contributieperiode. Er vindt geen restitutie plaats van de reeds geïncasseerde contributie.

INSCHRIJFFORMULIER