Lesrooster/contributie

Bijgaand een overzicht van het lesrooster en de contributie bedragen per periode.
De contributie wordt geïnd per  2 maanden en 5 keer per seizoen. Wij hebben gekozen voor contributie-inning via machtiging automatische incasso.
In de maanden juli/augustus wordt geen contributie geïnd.

Lessen  Leeftijd  Dag  Tijd  Contributie
Bedrag is per 2 maanden.
Recreatiegym  Vanaf 4 jaar Donderdag 14.15-15.15  € 31,-
Turnen (1x per week) Woensdag of vrijdag Woensdag: 17.00-19.30

Vrijdag: 17.00-19.30

€ 50,-
Turnen (2x per week) Woensdag en vrijdag Woensdag: 17.00-19.30

Vrijdag: 17.00-19.30

€ 90,-
 Streetdance Dinsdag 18.00-19.00  € 37,50

Download hier het inschrijfformulier, deze kunt u invullen en mailen naar penningmeester@turnlustmiddenmeer.nl of afgeven bij de lessen.

Samenvatting reglement

  • de verschuldigde contributie wordt in 5 tweemaandelijkse perioden geïnd, dit is begin september, november, januari, maart en mei;
  • éénmalig inschrijfgeld is € 10,-;
  • de KNGU bondsbijdrage bedraagt voor junioren € 22,- en voor senioren € 27,-. Deze wordt geïnd bij de eerste contributie (en jaarlijks in september);
  • de contributie van G.V. Turnlust wordt geïnd via automatische incasso;
  • de lestarieven zijn inclusief ongevallen- en WA-verzekering (geen zorgverzekering) volgens de normen van de KNGU;
  • afmeldingen vinden schriftelijk plaats bij de penningmeester;
  • uitschrijven kan minimaal een halve maand voor de nieuwe contributieperiode;
  • als uw kind niet kan deelnemen aan de les, dit graag melden bij de leiding;
  • wij verwachten van onze leden (en ouders) dat zij zich inzetten voor activiteiten t.b.v. onze vereniging. Wij denken aan toernooien, acties, oud-papier ophalen, etc., uiteraard in overleg en binnen redelijke grenzen. Zo levert u een bijdrage aan het laag houden van de contributie en het in stand houden van een gezonde vereniging.